Algemene voorwaarden

De NRGY app wordt je gratis aangeboden door Zorgverzekeraar ONVZ .

De NRGY app is een applicatie die je helpt inzicht te krijgen in je energieniveau.

De applicatie is niet bedoeld als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Heb je vragen of twijfel je over jouw gezondheid, behandeling of medicijnen? Dan adviseren wij je altijd contact op te nemen met jouw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Social media

Jouw resultaten kun je delen via social media dat je gebruik maakt van deze app. Wanneer je een test hebt gedaan en je deelt dit via social media, dan plaats je een bericht dat er zo uit ziet: “Ik heb zojuist NRGY-test gedaan met de ONVZ NRGY-app. In het bericht is een link opgenomen naar de NRGY-app .

Privacy

We proberen deze applicatie zo persoonlijk mogelijk voor jou te maken. ONVZ streeft er hierin echter wel naar om de privacy van jou en alle andere gebruikers veilig te stellen.

Wij verwerken jouw gegevens slechts voor zover dat nodig is voor het gebruik van de functies die de App biedt. Zo worden jouw persoonsgegevens in de App alleen inzichtelijk voor andere gebruikers van de App indien jij deze deelt via sociale media.

Registratie.

De volgende gegevens en informatie worden opgeslagen op jouw toestel of tablet.

De volgende gegevens worden extern in een beveiligde database onder verantwoordelijkheid van ONVZ opgeslagen:

 

Bij het verwijderen van de app en opnieuw installeren wordt de koppeling met het unieke id verbroken.

Kosten provider

Gebruik je internet voor deze applicatie? Dan kan je provider hiervoor kosten in rekening brengen. Dit is afhankelijk van jouw databundel. Let hier op, vooral wanneer je in het buitenland bent.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Je stemt ermee in dat deze applicatie van ONVZ en licentiegevers van ONVZ is. Deze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zoals auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent ONVZ je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze applicatie te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om programma’s te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of andere doeleinden, zoals commerciële, te gebruiken dan in deze gebruiksvoorwaarden aangegeven.
3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van deze applicatie is beperkt tot dat wat in deze gebruiksvoorwaarden staat.
4. Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van ONVZ of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.
5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Schade

ONVZ is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van de uitgifte, verspreiding, of het gebruik van deze applicatie. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Download en installeer altijd de laatste versie voor een optimale werking van de applicatie.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op www.ONVZ.nl/NRGY-app